• Tetraciclina HCl: 1-2 g /día cada 6 h (oral, IM, IV)
  • Oxitetraciclina: 1-2 g/día cada 6 h (oral, IM, IV)
  • Clortetraciclina: 1-2 g/día cada 6 h (oral)
  • Rolitetraciclina:1-2 g/día cada 6 h (IM, IV)
  • Guameciclina: 1-2 g/día cada 6 h (oral, IM)
  • Teramicina: 1-2 g/día cada 6 h (oral)
  • Limeciclina: 600 g/día cada 12 h (oral)
  • Metaciclina:600 g/día cada 12 h (oral)
  • Minociclina: 100-200 mg/día cada 12-24 h (oral, IM, IV)
  • Doxiciclina: 100-200 mg/día cada 12-24 h (oral, IV)

Niños

V.O.:   25 a 50 mg/kg/día divididos en 2 a 4 dosis. Cólera:  12,5 mg/kg cada 6 horas por 3 días.

Adultos

V.O.:  Brucelosis:  1 a 2 g divididos en 2 a 4 dosis.  Sífilis: 30 a 40 g por 10 a 15 días. Gonorrea 1,5 g inicialmente, seguidos por 0,5 g cada 5 horas por 4 días.  Cólera: 50 mg cada 6 horas por 3 días.

Anuncios